Tähendus Sõnade Taga videod on lihtne viis saada väga heal tasemel piibliõpe.

Vaata ise või saa oma kogudusekaaslastega kokku ning vaadake koos. Uuri ka näpunäiteid TST vidoõhtute tegemiseks.

Nr Teema Kõneleb
1 Luuka 9:57-62 – Järgne mulle Ilkka Puhakka, tõlgib Joel Reinaru
2 Luuka 15:1-7 – Kadunud lammas Ilkka Puhakka, tõlgib Joel Reinaru
3 Luuka 15:11-32 – Hea isa ja tema kaks poega 1 Ilkka Puhakka, tõlgib Joel Reinaru
4 Luuka 15:11-32 – Hea isa ja tema kaks poega 2 Ilkka Puhakka, tõlgib Joel Reinaru
5 Luuka 12:13-21 – Rumal rikas mees Ilkka Puhakka, tõlgib Joel Reinaru
6 Luuka 7:36-50 – Söömaaeg Siimona kojas Ilkka Puhakka, tõlgib Joel Reinaru
7 Luuka 21:5-38 – Lõpu aegadest Pentti Mentu, tõlgib Joel Reinaru
8 Luuka 14:15-24 – Suur pidusöök Ilkka Puhakka, tõlgib Joel Reinaru
9 Ap 1:1-14 – Kutsutud tunnistama Seppo Niemeläinen, tõlgib Aare Kimmel
10 Jh 17:20-23 – Kutsutud osadusse Seppo Niemeläinen, tõlgib Joel Reinaru
11 Matteuse 5:14-16 – Süütame valguse Seppo Niemeläinen, tõlgib Joel Reinaru
12 Ap 12:12 – Tuleviku jaoks Seppo Niemeläinen, tõlgib Joel Reinaru
13 Luuka 18:1-8 – Lesk ja kohtunik Ilkka Puhakka, tõlgib Joel Reinaru
14 Luuka 16:1-9 – Kaval majapidaja Ilkka Puhakka, tõlgib Joel Reinaru
15 Luuka 13:1-9 – Viljatu viigipuu 1 Ilkka Puhakka, tõlgib Joel Reinaru
16 Luuka 13:1-9 – Viljatu viigipuu 2 Ilkka Puhakka, tõlgib Joel Reinaru
17 Luuka 18: 35-43 ja Luuka 19: 1-10 Kohtumine Jeesusega Ilkka Puhakka, tõlgib Joel Reinaru
18 Johannese evangeelium – “Mina olen…” ütluste taust Urmas Viilma
19 Johannese 6 – Mina olen eluleib;
Mina olen maailma valgus
Urmas Viilma
20 Johannese 10-11 – Mina olen uks;
Mina olen hea karjane; Mina olen ülestõusmine ja elu
Urmas Viilma
21 Johannese 14-15 – Mina olen tee ja tõde ja elu; Mina olen tõeline viinapuu Urmas Viilma
22 Raamatu “Piibli punane niit” tutvustus Leif Nummela, tõlgib Liliann Keskinen
23 Matteuse 21: 1-11 – Ülestõusmispühade taust Ilkka Puhakka, tõlgib Joel Reinaru
24 Luuka 22:1-23 – Püha õhtusöömaaeg Ilkka Puhakka, tõlgib Joel Reinaru
25 Matteuse 26: 30-56 – Ketsemani aed Ilkka Puhakka, tõlgib Joel Reinaru
26 Matteuse 26: 57-68 ja Johannese 18-19 – Kohtuprotsess Jeesuse üle Ilkka Puhakka, tõlgib Joel Reinaru
27 Matteuse 27: 32-44 – RIST Ilkka Puhakka, tõlgib Joel Reinaru
28 Matteuse 28:1-9 – Ülestõusmine Ilkka Puhakka ei saanud laevale, räägib Joel Reinaru