Tähendus Sõnade Taga – nr 17

Luuka 18: 35-43 ja Luuka 19: 1-10 Kohtumine Jeesusega