Tähendus Sõnade Taga – nr 8

Luuka 14:15-24 – Suur pidusöök