Tähendus Sõnade Taga – nr 11

Matteuse 5:14-16 – Süütame valguse