Tähendus Sõnade Taga – nr 5

Luuka 12:13-21 – Rumal rikas mees