Tähendus Sõnade Taga – nr 1

Luuka 9:57-62 – Järgne mulle