Tähendus Sõnade Taga – nr 7

Luuka 21:5-38 – Lõpu aegadest