Tähendus Sõnade Taga – nr 6

Luuka 7:36-50 – Söömaaeg Siimona kojas