Tähendus Sõnade Taga – nr 2

Luuka 15:1-7 – Kadunud lammas